Den bornholmske Forfatterskole

Undervisningen varetages af Dennis Gade Kofod. Undervisningen er bygget op omkring læsninger af elevernes egne tekster. Vi taler sammen om teksternes genre, holdbarhed, originalitet osv. for der igennem at gøre det muligt for eleven at forbedre teksten. Det sidste uanset om teksten er tænkt til udgivelse eller privat brug. Tekstlæsningerne danner også baggrund for at lære det værktøj al god tekst skrives med at kende.


Tanken er skabe et trygt og kreativt rum, hvor den enkelte elev finder et miljø, der kan hjælpe hans eller hendes sprog og fortælling ud i verden.


Der er kun 6 pladser på hvert hold.